Gewënner vun der Tombola

1. Präis Nr.01213
2. Präis Nr. 00754
3. Präis Nr. 00849
4. Präis Nr. 00023
5. Präis Nr. 00807
6. Präis Nr. 00228
7. Präis Nr. 01376
8. Präis Nr. 01270
9. Präis Nr. 00668
10. Präis Nr. 00253
11. Präis Nr. 00335
12. Präis Nr. 01384
13. Präis Nr. 01394
14. Präis Nr. 02059
15. Präis Nr. 00272
16. Präis Nr. 00008
17. Präis Nr. 00671
18. Präis Nr. 01011
19. Präis Nr. 00302
20. Präis Nr. 00763